Eredienste

SONDAG, 29 MEI
Teks: Lukas 7: 1 - 10 

09:00 Kerk: Klassieke diens
Dr. Tinus van Zyl (Nagmaal)

09:00 Sentrum: Familiediens
Ds. Rian Verster (Nagmaal) 

9:30 Jeuggroepe Voorskool –Gr. 3

10:00 Jeuggroepe Gr. 4 – Gr. 11

18:30 Jeugsentrum #The Rock
Prop. Jana Dickason