Eredienste

SONDAG, 4 SEPTEMBER

Teks: Lukas 14: 25 - 32

09:00 Kerk: Klassieke diens
Dr. Tinus van Zyl Doop

09:00 Saal: Familiediens
Ds. André van Wyk

09:30 Jeuggroepe
Voorskool - Gr. 3

10:00 Jeuggroepe
Gr. 4 - Gr. 11

18:00 #theRock

18:30 Aanddiens
Gesprekreeks:
S
eksualiteit en Spiritualiteit
Spreker: Michelle Boonzaaier

Nuus

» «