Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Dissipels van Jesus, saam in diens van God se nuwe wêreld

Verwelkomingsvideo

Welkom by Durbanville Gemeente! Kyk gerus na hierdie video en leer meer oor wie ons is en wat ons doen.


NUWE LIDMATE

Hartlik welkom by Durbanville Gemeente! Mag u verblyf hier tot seën wees van ons gemeente en tot eer van die Here. Ons nooi u uit om in te skakel by ons gemeente se aktiwiteite en so deel te word van die gemeente.

 

Nuwe Intrekkerspakette is elke Sondag in die portale beskikbaar neem gerus een. U kan dit rustig tuis deurgaan en invul en by die kerkkantoor inhandig OF u kan die nuwe lidmate vorm invul wat op ons webblad beskikbaar is en dit terugstuur aan admin@durbanvillegemeente.co.za. Indien u enige navrae het, kontak gerus die kerkkantoor.

'n Hart vir Ander

3de Kwartaal se tema: 'n Hart vir Mense

Ons nooi bestaande kleingroepe uit om aan hierdie Seisoen van Menswaardigheid deel te neem. As jy nie in 'n kleingroep is nie, kan ons nuwe groepe saamstel vir die duur van hierdie reeks, of jy kan inskakel by ons oop groepe wat bymekaarkom op Donderdae onderskeidelik om 10:00 en 18:30 in die kerkgebou.

Om 'n handleiding te bekom teen R50, kontak gerus vir Alrina Krige by ons kerkkantoor of alternatiewelik kan boekies na kerk op Sondae by die Gemeentesentrum aangekoop word. Mag ons almal in hierdie tyd 'n groter hart ontwikkel vir mense. En mag ons God se hart vir mense ontdek: God se hart waarin daar liefde is vir elke mens. Mag ons ook God se hart vir my en vir jou ontdek, al is ons anders en al pas ons nie in by die wêreld daarbuite nie.