Eredienste

SONDAG, 31 JULIE

Teks: Kolossense 3: 1 - 11

09:00 Kerk: Klassieke diens
Dr. Tinus van Zyl Nagmaal

09:00 Saal: Familiediens
Ds. Andrè van Wyk Nagmaal

09:30 Jeuggroepe
Voorskool - Gr. 3

10:00 Jeuggroepe
Gr. 4 - Gr. 11

18:00 #theRock

Nuus

» «