E-mail Print

23 Aug 2009:
Ds. André van Wyk

« Terug na preke


Teks: Jesaja 58:1-14

WARE GODSDIENS                            
Verhaal: Gemeente baie nuuskierig oor doen en late van hul rabbi wat elke Vrydagaand net voor aanbreek van Sabbat, ‘n paar uur uit hul dorpie verdwyn. Gerug het rondte gedoen dat hy in daardie tyd ‘n afspraak met die Almagtige gehad het. ‘n Gemeentelid word toe afgevaardig om hom te volg en verslag te doen. Dit is wat die man gesien het:  Die rabbi het hom soos ‘n arm boer vermom, en toe ‘n arm, verlamde Christenvrou in haar huisie gaan besoek. Hy het die plek skoongemaak en vir haar kos vir die week voorberei. Toe die spioen terugkeer,vra hul waarheen rabbi gegaan het voor die Sabbat? Sy antwoord: “Die gerug was waar. Hy kom ‘n afspraak met die Almagtige na.”
“Watter waarde het jou liefde vir God, jou godsdiens, as jy nie kans sien om die voorwerp van hierdie liefde, jou naaste, in jou arms vas te druk nie?”  (Antoine de Saint-Exupéry)
Vriende, ek besef hierdie week: Ons leef verby mekaar, want ons leef elkeen in ons eie ou wêreldjie. En daarom leef ons ook verby God! Kyk na ons buurte. Elke huis is omhein. Ons kinders mag/kan nie in die straat speel nie. Jy ken nie jou buurman meer nie.  Of die mense verder af in die straat nie. Jou wêreld bestaan uit jou werk/by die skool, en verder besluit jy wie jy binne jou “mure” wil toelaat. Ja dis waar, aan die een kant beskerm ons onsself, maar aan die anderkant sny ons ons medemens (en hul nood) uit ons lewens uit. En dit, maak ons armer. Dit maak ons godsdiens arm.
“Ons het die vreemde gedagte ontwikkel dat Christene die koninkryk kan laat kom met aangrypende liturgieë en lofprysing in ons kerke sonder dat hulle die lof van God hoef te lééf onder die mense buite die kerke.”   (JW Elliot)
Ons teks vanoggend stel dit baie duidelik watse “diens” God van ons verwag (godsdiens)  -  v.6-7
Weet julle wat val my in die week op uit hierdie 2 verse? Die “jou” – van jou brood, jou blyplek, jou klere.
God vra meer as dat ons net seker maak mense het kos, klere en blyplek. Jy moet iets van jouself gee.
“Die bewys van jou naasteliefde lê nie in wat jy doen met jou miljoen nie. Dit sal wys in jou oop hand met jou maand se laaste twintig rand.”
Samevatting van die wet: Mark.12:30-31:
·         Liefde tot God 
·         Liefde vir jou naaste
Julle onthou dalk dat ek verlede kwartaal uit 1 Joh.4 oor liefde gepreek het, en veral dan Agape liefde. Agape liefde word nie gemotiveer deur wederkerige liefde wat ek van die ander persoon terug ontvang nie. Dis doelgerig, soms net van die een party, om die ander party te bevoordeel; “…to deliberately go out of our way to be good and kind to someone…”
“Love is the willingness to surrender that which has value for our own life to enrich the life of another” (Dodd)
 “The very essence of Christian conduct is that it does not consist in not doing bad things, but in actively doing good things.”(Barclay)
Vriende, as ons maar net iets hiervan verstaan! Soms breek daar iets hiervan deur, en dis great! Maar is dit my lewenswyse? Is dit wie ek is? Of leef ek maar grotendeels steeds net vir myself?
Weet julle waarop mis ons uit?  v.8-12
God se beloftes van herstel, lig in die donker. Dat Hy in my behoeftes sal voorsien.
Ek het hierdie week begin met malende gedagtes oor my “sonde met die bure”. My probleme het my heeltemal oorheers. Ek kon nie by God uitkom nie, selfs al het ek tyd gehad, kon ek nie ‘deurbreek’ nie. Mense wat my gesien het kon sommer dadelik die donker wolke om my sien. En hoe meer ek daaroor gepraat het, hoe erger het dit geword. En toe maak die Here dit vir my duidelik. Gee dit vir God, heeltemal. Fokus op dit wat jy moet doen. Fokus op ander. En nou gaan dit regtig great! Die ‘probleme’ is nie weg nie, maar dis nie meer my probleme nie. Ander se ‘nood’ is meer belangrik, en ja, as ek eerlik is met julle, hul probleme is BAIE groter!
Vriende, as ek en jy dien waar die Here wil hê ons moet dien, as ons vir ander net so lief is as vir onsself, dan sal Hy die res uitsorteer. Ek kan getuig daarvan! Mag die Here Jesus Christus in Sy liefde, genade en wysheid elkeen van ons leer hoe God wil hê dat ons Hom moet dien.
AMEN
Vanoggend vier ons die nagmaal saam. By ons gebruik van die nagmaal kom sê die Here vir ons ‘n paar dinge:
·         In die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van Jesus Christus. Hoe Hy Sy lewe gegee het en deur God verlaat is sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie.
·         Deur Jesus se kruisdood en opstanding waarborg Hy God se vergifnis vir ons asof ons self voor God gestaan het en die straf vir ons sonde gedra het. (Joh.3:16)
·         Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar verbind, in opregte liefde, as lede van een liggaam.
·         Die nagmaal is ook ‘n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons as gemeente sien saam uit na Jesus Christus se wederkoms wanneer Hy in heerlikheid sal verskyn en alles sal nuut maak en tot volheid sal bring.
·         En hiermee saam is die nagmaal ‘n vreugdefees. Ons kan saam bly wees en feesvier dat die Here ons nou reeds deel maak van Sy koninkryk vir ewig en altyd.
·         Daarom vier ons die nagmaal in dankbaarheid. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van ons verlossing en heil in Jesus Christus.
Maar vriende, die nagmaal gaan nie net oor wat Jesus alles vir my kom doen het nie. Die nagmaal is ook vir ons as gemeente ‘n teken van ons eie roeping. Die nagmaal roep ons op tot diens in God se nuwe wêreld. Die nagmaal roep ons op om uit te reik na almal om ons. Ook om ons gawes in die liggaam van Christus uit te leef.
Gemeente, die nagmaal is dus ‘n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dis ‘n geleentheid om ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, sodat ons diensbare getuies in hierdie wêreld kan wees.
DEEL TEKENS UIT.  GEBRUIK IN ONS GEMEENTE OM TE WAG TOT TEKENS INGESTEL IS EN DAN GEBRUIK ONS DIT SAAM.
-  Enigiemand oorgeslaan.
UITNODIGING – Gemeentelede/besoekers – ek nooi nou elkeen van julle om saam met ons die nagmaal te gebruik.
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat Sy liggaam gebreek is tot ‘n volkome versoening vir al ons sondes.
Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat Sy kosbare bloed vergiet is tot ‘n volkome versoening vir al ons sondes.